Halaman

Cari Blog Ini

Minggu, 28 Oktober 2012

Soal1 UTS bahasa jawa kelas 2 semester 1


ULANGAN TENGAH SEMESTER  I SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN …………………./……………………..
Mata Pelajaran : BAHASA JAWA                               hari /tanggal       :
Kelas                     : II (dua)                                               Waktu                   : 90 menit
Sregep sinau
Saiki Nani iwis kelas loro
Mulane Nani sregep sinau
Saben dina Nani ngudi ilmu
Racake bocah kelas loro, podho sengkud olehe sinau
Konco-koncone nggatekake dhawuhe bu guru
Kabeh piwulang digatekake
Piwulangane warna-warna, ono moco, nulis, etung, nembang,, lan liya-liyane
Bocah kelas loro sengkud ngudi ilmu
Mulai bocah kelas loro podo sregep sinau

I.     Wenehana tandha ping (x) aksara a, b, utawa c ing sangarepe wangsulan kang bener !
1.       Saiki Nan iwis kelas piro ?
a.       Siji
b.      Loro
c.       Telu
2.       Saben dina Nuni ngudi …………
a.       Buku
b.      Ilmu
c.       Sangu
3.       Piwulang ing sekolah iku warna-warna, kayata ….
a.       Etung lan nulis
b.      Moco lan nulis
c.       Moco, nulis, itung lan nembang
4.       Murud kelas loro
a.       Sengkud ngudi ilmu
b.      Guyon ing kelas
c.       Turu ing kelas
5.       Pemimpine para dewa yaiku…….
a.       Bathara indra
b.      Bathara guru
c.       Bathara kala
6.       Firda mangkat sekolah sekolah jam ………..
a.       Lima sore
b.      Enem esuk
c.       Sepuluh bengi
7.       Saben bengi aku nggarap PR lan ……………..
a.       Bal balan
b.      Adus
c.       Sinau
8.       Tetulung konco iku tumindak kang ………..
a.       Ala
b.      Repot
c.       Apik
9.       Aku karo konco bal-balan ing ……………
a.       Omah
b.      Lapangan
c.       Pasar
10.   Embah wingi awan teko. Teko basa kramane ………….
a.       Rawuh
b.      Tindak
c.       Sare
11.   Kowe mau jajan ………….San ?
a.       Napa
b.      Apa
c.       Ngapa
12.   Jasmine lagi ……………….. latar
a.       Ngelapi
b.      Ngepel
c.       Nyaponi
13.   Yen wayah isuk jendhelane …………..
a.       Dibukak
b.      Ditutup
c.       Ditata
14.   Gambar iki jenenge ?
            a.       Suling
            b.      Kendhang
            c.       Rebab15.   Kang mlebu lagu dolanan yaiku …………..
a.       Gundhul-gundhul pacul
b.      Macapat
c.       Gambuh
16.   Nyunggi-nyunggi wakul, gembelengan.
Tembung wakul tegese
a.       Besek
b.      Tampah
c.       Cething
17.   …………………… jenengmu ?
a.       Kapan
b.      Apa
c.       Sapa
18.   Wayah isuk jagone padha …….
a.       Kluruk
b.      Ngerik
c.       Petok-petok
19.   Aku mangkat  sekolah, bapak ……………. Kantor
a.       Lungo
b.      Menyang
c.       Tindak
20.   Murd-murd pada sinau ana ing …….
a.       Lapangan
b.      Kantor
c.       Kelas
21.   Wader, lele, bandeng iku uripe ana ing ………..
a.       Darat
b.      Banyu
c.       Angin
22.   Sing kroso ngelu iku ………..
a.       Sirahe
b.      Sikute
c.       Wetenge
23.   Pak tani iku kulina nyambut gawe ana ing ……………
a.       Took
b.      Pasar
c.       Sawah
24.   Sedulur lanang sing luwih tuwo arane ……….
a.       Embah
b.      Kakang
c.       Mbak
25.   Adhike bapak lanang arane ……..
a.       Embah
b.      Pak dhe
c.       Paklik

II.Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi patitis !
1.      Gunhul – gunhul pancul ………………………………
2.      Tembung kromo inggilr turu yaiku …………….
3.      Bullpen, potlot, iku piranti kanggo ………………
4.      Dadi murid kudu …………………… sinau
5.      Ana ………………………… sedulure Tana?
6.      Bocah-bocah olah raga ana ing ………..
7.      Murid-murid pada upacara bendhera saben dina ……………
8.      Suling digawe saka ……………..
9.      Dino minggu aku ora …………………
10.  Salak enom rasane ………………….

III.Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis
1.      Gawea ukara nganggo tembung kae, iki lan iku
Jawab : kae ………………………………………………………………………………………
              Iki …………………………………………………………………………………………
              Iku ……………………………………………………………………………………….
2.      Tulisen 3 wae pagawean sing katindakake ing sekolah :
Wangsulan : …………………………………………………………………………………………
                       …………………………………………………………………………………………..
3.      Aranana 2 wae piranti kanggo nulis !
Wamgsulan : ……………………………………………………………………………..
4.      Ukara iki kramakno alus “ Bapak maca Koran “
Wangsulan : ……………………………………………………………………………………….
5.      Tulisen nganggo aksara latin jejeg sambung “ Lastri sregep sinau “
Wangsulan : …………………………………………………………………………………………….

15 komentar:

 1. matur nuwun..namung wonten ukoro ingkang salah nyerat kados = soal no I. 23. a. dipun serat took, mksdpun toko nggih...

  BalasHapus
  Balasan
  1. itu karena program Ms. Word nya yang Setting AutoCorrect nya masih nyala, Bu.
   awalnya emang pas ngetik Toko tapi setelah ditekan tombol Spacebar, program otomatis mengubahnya ke Took.
   hal yang sama (jika setting autocorrect masih nyala) terjadi saat kita mengetikkan kata: sayang (menjadi "saying"), hukum (menjadi "hokum"), cuma (menjadi "Cuma")

   Hapus
 2. terimakasih untuk soal2nya.... kami merasa sangat terbantu.

  BalasHapus
 3. Matur Nuwun njih, .................

  BalasHapus
 4. Sangat bermanfaat untuk pembelajaran anakku!

  BalasHapus
 5. Tolong diperbanyak dong soal-soal nya. kArena ini sangat bermanfaat bagi para orang tua!

  BalasHapus
 6. Kalau bisa ditambahi dengan aksara Jawa. Makasih

  BalasHapus
 7. makasih...jadi tambahan bahan pelajaran buat anak saia :-)

  BalasHapus
 8. kulo srupute riyen kopine

  BalasHapus
 9. Matur nuwun nggih, saged kangge nyinauni lare

  BalasHapus
 10. nyuwun izin cpas pak njih..........

  BalasHapus